Oczyszczalnia BioFicient / Biopura

Biologiczna oczyszczalnia BioPura to niezawodne, trwałe i ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone do miejsc bez możliwości podłączenia do systemów kanalizacji zbiorowej.
Zbiornik wykonany jest z odpornego na działanie agresywnego środowiska polietylenu, natomiast ożebrowana konstrukcja gwarantuje odporność na działanie sił gruntowych oraz odpowiednie zakotwienie. W oczyszczalni wykorzystano najnowszą technologię oczyszczania z dwoma strefami biologicznymi, co zapewnia bardzo wysoką skuteczność, odporność na zmienny dopływ ścieku przy zachowaniu małych gabarytów oraz niskich kosztów eksploatacji.

oczyszczalnia-bioficientbiopura

Oczyszczony ściek możemy rozsączyć do gruntu poprzez drenaż, studnię chłonną lub pakiety, ale też odprowadzić, po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, do wód powierzchniowych takich jak rowy, rzeki, stawy, jeziora.

NAJWIĘKSZE ZALETY BIOPURA

  • Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013
  • Całkowice zautomatyzowana praca
  • Trwały, ożebrowany zbiornik z PE Małe gabaryty- tania i szybka instalacja
  • Brak konieczności dodawania biopreparatów
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Niezawodność i atrakcyjna cena
  • Wywóz osadów tylko raz w roku

JAK TO DZIAŁA

ETAP I: dopływ ścieku surowego do osadnika wstępnego.
ETAP II: dopływ ścieku do I części tlenowej biologicznej
ETAP III: dopływ ścieku do II części tlenowejbiologicznej
ETAP IV: dopływ ścieku do osadnika wtórnego.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

1) Oczyszczalnia Biopura z 4 komorami, złożem, układem napowietrzającym,
2) Zielony właz z tworzywa, wyposażony w zamki,
3) Szyjka wznośna umożliwiająca płynne dopasowanie głębokości posadowienia,
4) Zielona obudowa do sprężarki,
5) Sprężarka wraz z niezbędną automatyką,
6) Przewody napowietrzające.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
W miejsce zielonej obudowy do sprężarki istnieje możliwość zamówienia obudowy wyposażonej w drzwi oraz półkę.