Oczyszczalnia biologiczna SBR

SBR 4-6 – biologiczna oczyszczalnia ścieków

Szukasz wydajnej i bezobsługowej oczyszczalni biologicznej?
Chcesz zaoszczędzić czas i pieniądze? Oczyszczalnia SBR to najlepszy wybór!

Biologiczne oczyszczalnie ścieków SBR przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych , gdzie wymagane jest skuteczne oczyszczanie przy zmiennych ilościach dopływających ścieków. Dzięki swojej konstrukcji oczyszczalnia biologiczna SBR odporna jest na przeciążenia, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków.

Technologia SBR oparta jest na sekwencyjnych reaktorach, gdzie proces oczyszczania zachodzi cyklicznie.
Wyróżniając 4 fazy: napełnianie, napowietrzanie, sedymentacja, recyrkulacja i opróżnianie. Zaletą tego typu oczyszczalni biologicznych SBR jest mniejsza wrażliwość na zmienne ilości dopływających ścieków w porównaniu z klasycznym układem oczyszczalni z osadem czynnym oraz wysoki stopień oczyszczania w porównaniu z oczyszczalniami drenażowymi.

 


sbr-nasze
Oczyszczalnia SBR to:

  • Bezpieczna konstrukcja urządzenia – poprzez brak części ruchomych, brak pomp elektrycznych ,monolityczny zbiornik wykonany z polietylenu (PE)  zapewniający szczelność urządzenia.
  • Oczyszczalnia biologiczna SBR posiada znak CE
  • Mała wrażliwość na przerwy w dostawie prądu – w przypadku braku zasilania sterowanie  dostosowuje fazy oczyszczania do ilości ścieków napływających do oczyszczalni i załącza odpowiednią fazę w zależności od zgromadzonych ścieków.
  • Proces oczyszczania jest zautomatyzowany – pozwalający na kontrolę nad cyklem oczyszczania, dodatkowo sterowanie automatycznie dostosowuje się do ilości dopływu ścieków.
  • Możliwość ustawienia oczyszczalni w stan czuwania – pozwala na utrzymanie procesu oczyszczania nawet przy braku dopływu ścieków nawet do 2 tygodni.
  • Łatwa i tania rozbudowa – dzięki budowie modułowej rozbudowa polega na dodaniu dodatkowego zbiornika bez konieczności wymiany wszystkich elementów oczyszczalni.
  • Oczyszczanie w biologicznej oczyszczalni ścieków SBR zachodzi bez konieczności stosowania biopreparatów.
  • Długi okres użytkowania i niezawodności – Zbiorniki z PE wykonane są monolitycznie dodatkowo wzmacniane wewnątrz zbiornika stalowym wzmocnieniem.
  • Oczyszczalnia biologiczna SBR nie wymaga dużej powierzchni do montażu.
  • Zapewnia możliwość odprowadzenia oczyszczonego medium np.: do rowu melioracyjnego. .

OCZYSZCZALNIA PRZEZNACZONA DLA 4-6 OSÓB

Dostosowana w/g polskiej normy PN-EN 12566-3+A2:2013 (150l/os.)